Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) wspólnym działaniem rady pedagogicznej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 161

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie przepisów prawnych regulujących doradztwo zawodowe w szkole;
  • określenie działań nauczycieli w ramach WSDZ;
  • tworzenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie doradztwa zawodowego;
  • prezentacja przykładowych wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego w szkole.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy z zakresu metodologii opracowania WSDZ;
  • pokazanie możliwości włączenia się wszystkich nauczycieli do wspólnego działania na rzecz doradztwa zawodowego;
  • opracowanie rocznego planu działania w ramach WSDZ w szkole;
  • stworzenie wspólnego planu działania całej rady pedagogicznej w obszarze doradztwa zawodowego dla dobra ucznia;
  • poznanie dobrych praktyk z zakresu WSDZ.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl