Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) jako środek dydaktyczny
w nauczaniu przedmiotowym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 160

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie TIK w nauczaniu;
  • różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami;
  • kryteria dobrej praktyki z TIK;
  • otwarte zasoby edukacyjne i wolne licencje;
  • narzędzia TIK pomocne w realizacji celów lekcji na poszczególnych przedmiotach;
  • przykłady dobrych praktyk, narzędzia i formy pracy-ćwiczenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie różnych aplikacji wspomagających pracę nauczycieli;
  • poznanie stron internetowych, które ułatwiają pracę nauczycieli;
  • umiejętność wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych;
  • posługiwanie się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl