Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 159

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • akty prawne dotyczące kształcenia zdalnego;
  • metody kształcenia na odległość;
  • narzędzia i materiały do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami;
  • trudności w nauczaniu na odległość.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie różnych aplikacji wspomagających pracę nauczycieli;
  • poznanie stron internetowych, które ułatwiają pracę nauczycieli;
  • umiejętność wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i aplikacji dydaktycznych;
  • posługiwanie się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl