Poprawność redakcyjna dokumentów szkolnych.
Przepisy i techniki prawodawcze
w związku z tworzeniem statutu, uchwał rady pedagogicznej
i zarządzeń dyrektora

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: dr Marek Grynkiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 158

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja obowiązujących zasad i norm w regulacjach prawnych;
  • przedstawienie zapisów odnoszących się do zasad redakcyjnych dokumentów szkolnych;
  • tworzenie przykładowego dokumentu prawa miejscowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie umiejętności redagowania uchwał rady pedagogicznej;
  • uporządkowanie wiedzy na temat układu graficznego statutu szkoły;
  • stworzenie przykładowego zarządzenia dyrektora szkoły.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl