Jak przygotować szkołę, nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej - procedury, narzędzia, dydaktyka

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: dr Marek Grynkiewicz

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 157

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja zmian organizacyjnych i metodycznych niezbędnych do skutecznej realizacji nauczania zdalnego;
  • omówienie warunków technicznych usprawniających kontakt on-line;
  • przedstawienie koniecznych zmian w dydaktyce, warunkujących efekty nauczania zdalnego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie narzędzi technicznych umożliwiających efektywny kontakt z uczniem;
  • pogłębienie wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania zdalnego;
  • stworzenie programu działania szkoły wspomagającego nauczycieli w realizacji edukacji zdalnej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl