Rodo a nauczanie zdalne - jak nie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: dr Marek Grynkiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 156

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej;
  • omówienie warunków niezbędnych do ochrony danych w trakcie edukacji on-line;
  • tworzenie dokumentacji szkolnej zgodnej z zapisami RODO 679.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w trakcie edukacji zdalnej;
  • zdobycie wiedzy o odpowiedzialności prawnej za naruszenie zasad ochrony danych osobowych;
  • stworzenie dokumentacji szkolnej w zakresie nauczania zdalnego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl