Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
po zmianach w prawie oświatowym.
Uczeń z zespołem Aspergera
w szkole ogólnodostępnej

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński, Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 155

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnemu po zmianach w prawie oświatowym;
 • organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego;
 • uczeń z zespołem Aspergera w szkole - aspekty prawne;
 • tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia;
 • przygotowanie przestrzeni w szkole i klasie;
 • funkcjonowanie uczniów z zespołem Aspergera w świetle najnowszych badań;
 • trudne zachowania uczniów - jak przeciwdziałać i reagować?.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie podstawy prawnej i definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poznanie organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • poznanie aktualnych przepisów dotyczących doradztwa zawodowego;
 • poznanie podstawowych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego;
 • zapoznanie z aspektami prawnymi i praktycznymi dotyczącymi funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl