Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 154

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju;
  • podstawy teoretyczne wczesnego wspomagania rozwoju;
  • dokumentowanie wczesnego wspomagania rozwoju po zmianach w prawie oświatowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju; dziecka;
  • poznanie podstaw teoretycznych wczesnego wspomagania rozwoju;
  • zdobycie umiejętności prawidłowego dokumentowania wczesnego wspomagania rozwoju.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl