Statut szkoły - tworzenie, nowelizacja. Uchwały rady pedagogicznej, zarządzenia dyrektora

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 152

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące statutów szkół;
 • budowa statutu;
 • przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły;
 • nowelizacja statutu;
 • uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących statutów szkół;
 • potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować statut szkoły podstawowej;
 • wprowadzanie zmian do statutu;
 • prawidłowe konstruowanie uchwały rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia lub nowelizacji statutu szkoły;
 • prawidłowe konstruowanie zarządzeń dyrektora;
 • poznanie zasad tworzenia dokumentów szkolnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl