Kryzys w szkole - jak reagować?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 151

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa w szkole;
 • definicja, cechy, rodzaje kryzysów;
 • specyficzne reakcje emocjonalne dzieci i młodzieży w kryzysie;
 • interwencja kryzysowa;
 • definicje, cele, cechy kryzysu;
 • etapy interwencji kryzysowej;
 • szkolny zespół reagowania kryzysowego;
 • sytuacje kryzysowe w szkole, rodzaje, procedury postępowania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa w szkole;
 • rozszerzenie wiedzy na temat rodzajów kryzysów w szkole, reakcji emocjonalnych dzieci;
 • uporządkowanie wiedzy na temat interwencji kryzysowej;
 • poznanie rodzajów kryzysów i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wymiana doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl