Agresja w szkole/przedszkolu, zasady bezpieczeństwa

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 150

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i zachowań agresywnych w szkole;
  • przyczyny zachowań agresywnych;
  • rodzaje, przejawy zachowań agresywnych uczniów/wychowanków;
  • rekomendacje dla działań nauczycieli;
  • procedury postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań w szkole/przedszkolu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole;
  • rozszerzenie wiedzy na temat zachowań agresywnych uczniów/wychowanków;
  • poznanie rodzajów zachowań agresywnych i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia agresji wśród dzieci i młodzieży;
  • wymiana doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl