Kompendium wiedzy prawnej
w zakresie awansu zawodowego
i oceny pracy nauczycieli

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogocznej

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 148

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
  • podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie Karta Nauczyciela;
  • wymagania niezbędne do nadawania nauczycielom kolejnego stopnia awansu zawodowego;
  • kwalifikacje nauczycieli, długość stażu, plan rozwoju zawodowego, rozpoczęcie, przedłużenie, przerwanie stażu;
  • postępowanie egzaminacyjne, kwalifikacyjne, opiekun stażu, ocena;
  • podstawowe regulacje prawne wynikające z rozporządzenia MEN z 26.07. 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego zawartych w: Ustawie Karta Nauczyciela, rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 26.07. 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl