Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy
i kształcenie cudzoziemców

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk , Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 147

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych - prezentacja wyników i wniosków z badań;
  • problemy adaptacyjne, językowe i kulturowe uczniów cudzoziemskich;
  • znaczenie pracy nad rozwijaniem umiejętności językowych uczniów przybywających z zagranicy;
  • przykłady dobrych praktyk - sposoby rozwijania umiejętności komunikacyjnych, metody i formy pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy;
  • wykorzystanie różnych narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy (m.in. Flipgrid, Vocaroo).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie problemów, z jakimi muszą się zmierzyć uczniowie przybywający z zagranicy i ich rodziny;
  • zdobycie umiejętności planowania pracy z uczniami cudzoziemskimi;
  • poznanie różnorodnych metod i form pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy ułatwiającymi ich adaptację kulturowo-językową w polskiej szkole;
  • poznanie narzędzi cyfrowych przydatnych w pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy;
  • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl