Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Wiesława Kubicka, Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 146

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie założeń prawnych dotyczących realizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • omówienie katalogu komponentów uczenia się;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • tworzenie przykładowych narzędzi, zadań i ćwiczeń uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie realizowania zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • wzbogacenie warsztatu pracy o różnorodne metody i techniki pracy;
  • poznanie przydatnych aplikacji do pracy z dziećmi;
  • zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych do tworzenia zadań, poleceń i ćwiczeń rozwijających umiejętność
    uczenia się uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych.