Trening pamięci dla uczniów - tworzenie wirtualnego
i stacjonarnego kursu mnemotechnicznego dla uczniów

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 9

Cena: 30.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 142

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rożne sposoby diagnozowania pamięci;
 • metody wspomagające koncentrację, wzmacniające pamięć i ułatwiające korzystanie z mnemotechnik;
 • prezentacja podstawowych mnemotechnik i ćwiczeń wzmacniających koncentrację;
 • wykorzystanie elementów treningu uważności (mindfulness) do wzmacniania pamięci i koncentracji;
 • tworzenie zadań i ćwiczeń wspierających proces zapamiętywania oraz wzmacniających uwagę i koncentrację uczniów;
 • tworzenie stacjonarnego kursu mnemotechnicznego - test wstępny, etap właściwy: ćwiczenia i zadania, test ewaluacyjny;
 • tworzenie wirtualnego kursu mnemotechnicznego w Google Forms, Microsoft Forms i Genial.ly
  - test wstępny, etap właściwy: ćwiczenia i zadania, test ewaluacyjny.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zdobycie wiedzy na temat podstawowych mnemotechnik i metod wzmacniania koncentracji uczniów;
 • zdobycie umiejętności stosowania wybranych mnemotechnik, różnych sposobów wzmacniania koncentracji uczniów
  i elementów treningu uważności;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia narzędzi do wzmacniania pamięci i koncentracji uczniów;
 • stworzenie stacjonarnego i wirtualnego kursu mnemotechnicznego;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali.