Opiekun stażu w pigułce

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 20 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 19.01.2021
Godzina realizacji: 16:00
Miesce realizacji: online

Numer formy: 140

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie zadań opiekuna stażu;
  • określenie oczekiwań dyrektora szkoły, nauczycieli stażystów i kontraktowych od opiekuna stażu;
  • opracowanie warunków dobrej współpracy opiekuna stażu z: dyrektorem, nauczycielami stażystami i kontraktowymi;
  • tworzenie propozycji oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie zadań opiekuna stażu;
  • nauczenie się sporządzania harmonogramu przebiegu stażu;
  • doskonalenie umiejętności budowania relacji;
  • doskonalenie wiedzy i umiejętności w edukowaniu osoby dorosłej;
  • nabieranie biegłości w opracowywaniu propozycji oceny dorobku zawodowego;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia, opiekunami stażu.