Awans zawodowy w okresie nauczania zdalnego

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 139

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie nowych regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli;
  • omówienie zmian w planowaniu i dokumentowaniu awansu zawodowego;
  • prezentowanie dorobku zawodowego;
  • poznanie procedur pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnej;
  • przedstawienie czynników warunkujących uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wykształcenie w sobie pozytywnego nastawienia do awansu zawodowego;
  • zmotywowanie do zdobywaniu wyższego stopnia awansu zawodowego;
  • poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego;
  • poznanie nowych sposobów dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela;
  • umożliwienie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.