Ocena pracy nauczyciela po zmianach w prawie

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 138

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawa prawna oceny pracy nauczyciela;
  • podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie Karta Nauczyciela;
  • podstawowe regulacje prawne zawarte w Ustawie Prawo Oświatowe;
  • podstawowe regulacje prawne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.;
  • karta oceny pracy nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawy prawnej oceny pracy nauczyciela;
  • poznanie regulacji prawnych wynikających z ustawy Karta Nauczyciela;
  • poznanie regulacji prawnych wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe;
  • poznanie regulacji prawnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r.