Dokumentowanie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 9

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 137

Numer formy: ROZPOCZYNAMY NABÓR II GRUPY SZKOLENIOWEJ

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego zawartych w aktach prawa oświatowego;
  • przedstawienie najnowszych regulowań prawnych dotyczących oceny za okres stażu;
  • tworzenie propozycji dokumentacji zgodnie z aktualnymi aktami prawa oświatowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  • poznanie różnych form dokumentacji awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  • stworzenie schematu autoprezentacji przed komisją kwalifikacyjną i sposobu przygotowania do rozmowy.