Od mianowanego do dyplomowanego - awans zawodowy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ III GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 135

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela mianowanego na dyplomowanego;
 • omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego;
 • poznanie strategii prezentacji dorobku zawodowego;
 • poznanie procedury postępowania kwalifikacyjnego;
 • symulacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • nabycie umiejętności dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela;
 • nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu;
 • nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek.