Od stażysty do kontraktowego - awans zawodowy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 13

Cena: 70.00 zł

Termin realizacji: 28.01.2021
Godzina realizacji: 16:00
Miesce realizacji: online

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ III GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 133

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie podstaw prawnych awansu nauczyciela stażysty na kontraktowego;
 • omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • dokumentowanie awansu zawodowego stażysty na kontraktowego;
 • prezentacja dorobku zawodowego;
 • poznanie procedury postępowania kwalifikacyjnego;
 • symulacja pracy komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie nowych aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela;
 • nabycie umiejętności dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela;
 • nabycie umiejętności prezentacji dorobku zawodowego;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie dostępu do materiałów prezentowanych i wypracowanych na szkoleniu;
 • nawiązanie znajomości z kolegami z innych placówek.