Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 132

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego;
  • przedstawienie zasad autoprezentacji przed komisją egzaminacyjną i sposobu przygotowania do egzaminu;
  • tworzenie propozycji autoprezentacji nauczyciela kontraktowego przed komisją kwalifikacyjną.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy niezbędnych na stopień nauczyciela mianowanego
    zawartych w aktach prawa oświatowego;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji wymagań na stopień nauczyciela mianowanego;
  • poznanie różnych form prezentacji dorobku przed komisją egzaminacyjną;
  • stworzenie zestawu zagadnień egzaminacyjnych dla kandydatów na nauczyciela mianowanego.