Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 10 Brak wolnych miejsc

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 131

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela kontraktowego zawartych
    w aktach prawa oświatowego i dokumentach pracy szkoły;
  • przedstawienie praktycznego przygotowania nauczyciela do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • tworzenie dokumentacji do wybranych wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności prezentacji przed komisją kwalifikacyjną;
  • poznanie zasad przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • stworzenie zestawu zagadnień do wymagań niezbędnych na stopień nauczyciela kontraktowego.