Przykłady działań na spełnienie wymogu podejmowania innowacyjnych rozwiązań metodycznych oraz opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów w związku z awansem zawodowym nauczyciela

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 130

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • istota innowacji w edukacji;
  • miejsce innowacji w kryteriach oceny rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela;
  • nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej;
  • 5 prostych kroków do innowacyjnego działania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznają skuteczne metody i procedury pozwalające zrealizować w szkole innowacje programowe,
    organizacyjne i metodyczne;
  • posiądą umiejętność opracowania niezbędnej dokumentacji dla swojej innowacji;
  • poznają przykłady zrealizowanych działań spełniających wymagania stawiane innowacji pedagogicznej.