Seminarium dla dyrektorów szkół/placówek objętych wspomaganiem

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 129

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wspomaganie szkół i placówek w świetle przepisów prawa;
  • przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń;
  • diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania na przykładzie wybranych placówek.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów i wytycznych MEN w zakresie wspomagania szkół/placówek;
  • wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy o dobrych praktykach;
  • pozyskanie wiedzy o sposobach diagnozowania potrzeb we własnej szkole/placówce.