Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 18

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 126

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przepisy prawne dotyczące dokumentacji szkoły/przedszkola;
  • podstawowe zadania rady pedagogicznej;
  • protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących tworzenia, realizacji
    i modyfikacji podstawowych dokumentów koniecznych w funkcjonowaniu szkoły/przedszkola;
  • zdobycie umiejętności budowania i nowelizowania statutu szkoły/przedszkola;
  • poznanie sposobu protokołowania zebrań rady pedagogicznej;
  • zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania uchwał rady pedagogicznej.