Kompetencje kluczowe
z perspektywy nauczyciela i ucznia

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 19

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 125

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • znaczenie kompetencji kluczowych w rozwoju zawodowym nauczyciela i pracy z uczniem;
  • poznanie powiązań podstawy programowej z kompetencjami kluczowymi;
  • wykorzystanie wiedzy o kompetencjach kluczowych podstawą do opracowania lekcji;
  • sprawdzanie stopnia opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uświadomienie sobie, czym są kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się;
  • nabycie umiejętności analizy podstawy programowej w celu wskazania kompetencji kluczowych;
  • doskonalenie biegłości w doborze metod i form pracy;
  • opracowanie testu sprawdzającego stopień opanowania kompetencji kluczowych przez uczniów;
  • umożliwienie kontaktu z kolegami z innych placówek - wymiana doświadczeń.