Poznanie klasy/grupy i planowanie pracy wychowawczej

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 0.00 zł

Numer formy: ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ ll GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 124

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja etapów budowania klasy w oparciu o proces grupowy;
  • zebranie skutecznych sposobów budowanie zgranej klasy;
  • tworzenie przykładowych planów pracy wychowawczej z klasą w oparciu o rozpoznane zasoby i potrzeby.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy o procesie grupowym;
  • wprowadzenie do praktyki szkolnej poznanych sposobów budowania grupy;
  • rozwinięcie umiejętności planowania pracy wychowawczej w klasie/grupie w oparciu o potrzeby i zasoby grupy.