Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna ucznia

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 122

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej;
 • rodzaje odpowiedzialności prawnej;
 • odpowiedzialność cywilna osoby małoletniej;
 • odpowiedzialność z tytułu nadzoru;
 • odpowiedzialność solidarna;
 • odpowiedzialność karna nieletnich;
 • agresja i przemoc w szkole;
 • sytuacje kryzysowe w szkole.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności prawnej uczniów;
 • poznanie rodzajów odpowiedzialności prawnej;
 • poznanie zakresu odpowiedzialności nieletnich;
 • poszerzenie wiedzy na temat różnych przejawów agresji i przemocy oraz przykładów czynów zabronionych;
 • otrzymanie praktycznych wskazówek do tworzenia procedur szkolnych dotyczących sytuacji kryzysowych.