ABC bezpieczeństwa w szkole

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 121

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • podstawowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole;
 • bezpieczeństwo fizyczne w szkole;
 • obowiązki dyrektora i innych pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa;
 • wdrażanie bezpieczeństwa na poziomie klas szkolnych;
 • zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne - rodzaje, procedury;
 • bezpieczeństwo cyfrowe - działania wewnętrzne i zewnętrzne, procedury postępowania;
 • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole;
 • rozszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa fizycznego w szkole;
 • uporządkowanie wiedzy na temat obowiązków poszczególnych pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole;
 • zapoznanie z działaniami nauczyciela koniecznymi przy wdrażaniu bezpieczeństwa na poziomie klasy;
 • poznanie rodzajów zagrożeń i procedur postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • pokazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.