Akademia Młodego Nauczyciela

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 120

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Warsztat pracy nauczyciela”: zadania, prawa i obowiązki nauczyciela uregulowane przepisami; dokumenty szkoły/placówki i dokumenty nauczyciela;
  • przedstawienie awansu zawodowego młodego nauczyciela: stażysty i kontraktowego;
  • kształcenie umiejętności metodycznych i pedagogicznych młodego nauczyciela;
  • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez młodego nauczyciela.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie przepisów prawa regulujących obowiązki nauczyciela, wychowawcy;
  • poznanie aktualnej procedury awansu zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz sposobu przygotowania dokumentacji;
  • uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących dokumentów szkoły/placówki i nauczyciela - wychowawcy;
  • stworzenie plakatu: cechy i umiejętności dobrego nauczyciela - wychowawcy, niezbędne w jego pracy z uczniami/wychowankami;
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania.