Jak powinny być budowane interaktywne zadania sprawdzające, aby uzyskać najlepszy efekt edukacyjny

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: dr Marek Grynkiewicz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 119

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja pomiaru dydaktycznego, przynoszącego zobiektywizowaną informację o osiągnięciach uczniów;
  • charakterystyka interaktywnych zadań sprawdzających w odniesieniu do etapów postępowania diagnostycznego;
  • tworzenie interaktywnych zadań sprawdzających.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie działań diagnostycznych, które zawierają zadania sięgające czynnościowych podstaw potrzebnych wiadomości i umiejętności;
  • poszerzenie wiedzy na temat wpływu oczekiwań nauczyciela na osiągnięcia uczniów (efekt Rosenthala);
  • stworzenie przykładowych zadań sprawdzających.