Organizacja i prowadzenie szkolnego koła turystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 116

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • założenie koła turystycznego w szkole;
  • prowadzenie dokumentacji koła;
  • wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie przepisów prawa w kwestii zakładani kół zainteresowań;
  • przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna koła;
  • poznanie rodzajów dokumentów niezbędnych do prowadzenia koła turystycznego na wybranych przykładach;
  • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji.