Kurs kierowników wypoczynku

Rodzaj formy: kurs doskonalący nadający uprawnienia

Prowadzący: Witold Stawski, konsultanci

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 150.00 zł

Numer formy: 112

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • planowanie pracy wychowawczej;
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku;
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi;
  • elementy zarządzania kryzysowego;
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku;
  • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wypoczynku;
  • nabycie umiejętności przygotowania i wypełniania dokumentacji.