Aktywne formy turystyki w szkole

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 7

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 111

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie atrakcji wybranej części kraju;
  • zaprezentowanie bazy turystycznej i noclegowej dla wycieczek szkolnych i innych imprez turystycznych;
  • zastosowanie zasad organizacji wycieczki szkolnej w terenie;
  • obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki szkolnej w praktyce;
  • regionalizm jako forma edukacji patriotycznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna wycieczki;
  • poznanie aspektów prawnych związanych z organizacją wycieczki;
  • nabycie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa w praktyce;
  • poznanie atrakcji turystycznych części kraju pod kątem opracowania i zorganizowania wycieczki szkolnej.