Biblioteka - miejscem kształtowania kultury czytelniczej ucznia

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 110

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rola nauczyciela bibliotekarza w procesie inicjacji czytelniczej;
  • internet - narzędziem promocji czytelnictwa;
  • kreowanie nawyków czytelniczych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat rozwijania pasji czytelniczych;
  • zaakcentowanie edukacyjnego, wychowawczego i socjalizacyjnego potencjału literatury dla dzieci i młodzieży.