Działania wychowawcze biblioteki szkolnej - wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 21.01.2021
Godzina realizacji: 10:00
Miesce realizacji: online

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ IV GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 109

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja przykładowego programu wychowawczego biblioteki szkolnej;
  • promocja pożądanych przez szkołę postaw uczniowskich;
  • spójność programu wychowawczego biblioteki szkolnej z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • doskonalenie umiejętności budowania programu wychowawczego biblioteki szkolnej;
  • wyposażenie ucznia-czytelnika w kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie;
  • stworzenie przykładowej listy wartości.