„Zaczaruj” książkę - czytanie wrażeniowe sposobem
na interakcję z czytelnikiem

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 106

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja aktywnego modelu czytania dzieciom;
  • wydobywanie wartości z tekstów literackich;
  • upowszechnianie literatury dziecięcej;
  • rozwijanie kompetencji społecznych poprzez czytanie wrażeniowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktywnej metody czytania dzieciom;
  • pogłębienie umiejętności pracy z tekstem;
  • poznanie sposobów na ćwiczenie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania tekstu czytanego;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w narzędzia ułatwiające realizację podstawy programowej.