Zasobni w informację,
bogaci w wiedzę - rola warsztatu informacyjnego biblioteki
w rozwoju kompetencji informacyjnych

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 105

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie warsztatu informacyjnego biblioteki do identyfikowania potencjalnych źródeł informacji;
  • ocenianie, selekcja i porządkowanie informacji w celu praktycznego zastosowania;
  • informacja jako istotny czynnik kreatywności i innowacyjności;
  • rola biblioteki szkolnej w przygotowaniu ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy w zakresie skutecznego poszukiwania informacji;
  • rozwinięcie umiejętności przekładania danych i informacji na wiedzę;
  • pogłębienie umiejętności rozpoznawania, definiowania i precyzowania własnej potrzeby informacyjnej;
  • stworzenie własnego warsztatu informacyjnego.