Zrozumieć niezrozumianych
- o podwójnym wykluczeniu

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 17

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 104

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja - wykluczenie społeczne, przyczyny, wymiary i kierunki działań, a komunikacja interpersonalna;
  • profilaktyka, bezpieczeństwo i wychowanie, podejmowanie działań ukierunkowanych na włączenie społeczne;
  • metodyka profilaktyki pozytywnej - zrozumieć niezrozumianych;
  • przedstawienie warsztatu pracy z dzieckiem wykluczonym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy, jak wzmacniać dziecko wykluczone w celu prawidłowego rozwoju;
  • rozwijanie umiejętności wspierania dziecka/ ucznia o podwójnym wykluczeniu;
  • poznanie aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
  • poznanie pracy wychowawczej, socjalizacyjnej i terapeutycznej;
  • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem;
  • wspieranie nauczycieli, wymiana doświadczeń.