ABC nauczyciela. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 103

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • organizowanie, realizowanie i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów;
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci/ uczniów - metody i formy pracy;
  • rozpoznawanie mocnych i słabych stron dziecka/ ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poznanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole;
  • poznanie metod i form pracy z dziećmi/ uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.