Kraina trików…Terapia ręki w pracy pedagogicznej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 101

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • terapia ręki - co to jest?
  • przyczyny i źródła niepowodzeń szkolnych u dzieci i młodzieży;
  • motoryka duża i mała;
  • metody pracy i przykłady ćwiczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia;
  • poznanie, doskonalenia metod, form pracy rozwijających motorykę małą i dużą;
  • wdrażanie do rozwijania umiejętności manualnych;
  • wpływanie poprzez ruchu na umiejętności uczenia się;
  • kształtowanie potrzeb rozwojowych, generowanie rozwiązań wspierających rozwój bio-psycho-socjofizyczny;
  • wymiana doświadczeń i budowanie kompetencji.