Wieloaspektowa diagnoza dziecka/ucznia

Rodzaj formy: warsztzat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 100

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja indywidualnych potrzeb, możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy;
  • przedstawienie dokumentowania rozwoju i możliwości psychofizycznych dziecka;
  • tworzenie technik budowania kontaktu diagnostycznego;
  • poznanie metod diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zapoznanie się z etapami oraz uwarunkowaniami prawidłowej diagnozy;
  • poznanie przepisów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszerzenie wiedzy na temat wieloaspektowej diagnozy dziecka/ ucznia;
  • poznanie współczesnych tendencji w terapii dzieci i uczniów;
  • poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem/uczniem;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.