Wspieranie rozwoju uczniów
z niepełnosprawnością

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 97

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących pracy z dziećmi i uczniami z niepełnosprawnością;
  • przedstawienie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka/ ucznia z niepełnosprawnością;
  • prezentacja problemów oraz wspierania rozwoju dzieci/ uczniów z niepełnosprawnością, komunikacja interpersonalna;
  • przedstawienie sposobów organizacji pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat, jak pracować z dzieckiem/ uczniem z niepełnosprawnością;
  • poznanie metod i technik wspierania rozwoju dzieci i uczniów z niepełnosprawnością;
  • poznanie sposobów organizacji pracy z uczniami z niepełnosprawnością, wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji;
  • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem.