Indywidualizacja i dostosowania
do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów

Rodzaj formy: warsztzat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 96

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • znaczenie procesu indywidualizacji w edukacji;
  • prezentacja różnych sposobów i metod indywidualizowania pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pracy w domu;
  • prezentacja oraz analiza przykładowych zadań i narzędzi pozwalających na stosowanie indywidualizacji oraz uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów;
  • tworzenie zadań pozwalających na pracę z uczniem zdolnym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do indywidualizowania procesu edukacyjnego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat indywidualizowania pracy z uczniami;
  • zdobycie umiejętności stosowania różnych metod indywidualizowania pracy z uczniami podczas lekcji i w domu;
  • zdobycie umiejętności tworzenia zadań, poleceń i narzędzi pozwalających na indywidualizowanie pracy z uczniami;
  • poznanie rożnych narzędzi cyfrowych ułatwiających stosowanie indywidualizacji.