Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk, specjaliści z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Liczba godzin: 34

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 450.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ III GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 95

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy anatomii i fizjologii człowieka;
  • zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłych zachorowań, zagrożenia zdrowia i życia;
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  • wsparcie psychiczne poszkodowanego;
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia;
  • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia;
  • nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych;
  • nabędzie umiejętności stosowania różnych metod i form niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących i praktycznych;
  • nabędzie uprawnienia do prowadzenia z uczniami zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.