Wychowanie do życia w rodzinie - sztuka rozumienia i wspierania nastolatka

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 93

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy wiedzy z zakresu prawidłowości rozwoju psychoseksualnego człowieka;
  • elementy dojrzałej osobowości;
  • kształtowanie postaw i dojrzałości psychoseksualnej poprzez wychowanie integralne;
  • podstawowe zasady komunikacji z nastolatkiem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy w zakresie aspektów rozwojowych i potrzeb nastolatka;
  • rozwijanie umiejętności pozytywnego towarzyszenia i wspierania nastolatka w rozwoju;
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.