Akceleracja u dzieci i młodzieży. Mentoring strategią wszechstronnie
wspierającą i wspomagającą

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 92

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • znaczenie słów: akceleracja, mentoring, wspieranie, wspomaganie, „mentor”;
  • międzypokoleniowe zmiany w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży;
  • pedagogiczny cel mentoringu, mocne i słabe strony w pracy mentora;
  • kompetencje decydujące o byciu mistrzem bazą do kolejnych kroków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z dzieckiem/uczniem;
  • kształtowanie umiejętności udzielania wsparcia, pomocy dziecku/uczniowi i rodzicom/opiekunom;
  • koncentrowanie się na pogłębianiu już istniejących kompetencji;
  • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem;
  • wymiana doświadczeń w budowaniu wiedzy i umiejętności, z których będzie korzystał mentor, prowadząc mentee (dziecko/ucznia) ku obranemu celowi.