Wychowanie to wielka sztuka. Odpowiedzialność …

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda, Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 90

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących wychowania i odpowiedzialności we współczesnych realiach życia, definicja wychowania, zachowania i kształcenia;
  • przedstawienie źródeł problemów wychowawczych we współczesnym świecie, komunikacja interpersonalna;
  • poznanie metod i technik w aspekcie wychowania w kształtowaniu (kształceniu) postaw i zachowania;
  • przedstawienie odpowiedzialności prawnej dzieci/uczniów oraz odpowiedzialności z tytułu nadzoru, sytuacje kryzysowe w szkole - przykładowe procedury szkolne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności prawnej uczniów i zakresu odpowiedzialności nieletnich;
  • prezentacja wiedzy i umiejętności radzenia sobie z dzieckiem/uczniem w różnych sytuacjach;
  • poznanie różnych przejawów agresji i przemocy oraz przykładów czynów zabronionych;
  • wykształcenie umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno były stawiane oczekiwania
    i granice, a dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji własnych działań.