Bezpieczeństwo ucznia
i nauczyciela w internecie. E-uzależnienia

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Wiesława Kubicka, Witold Stawski

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 88

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rola nauczyciela w kształtowaniu modelu właściwego korzystania z zasobów internetowych;
  • sposoby zabezpieczania przed uzależnieniem od internetu;
  • ochrona prawna i jej realizacja;
  • wspomaganie ucznia zagrożonego cyberprzemocą;
  • przedstawienie przyczyn i rodzajów e-uzależnień;
  • rozpoznawanie objawów i konsekwencje e-uzależnień;
  • analiza przypadków - rozpoznawanie czynników ryzyka i czynników chroniących.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy o bezpiecznych zachowaniach w internecie;
  • rozwinięcie umiejętności identyfikowania czynników ryzyka i czynników chroniących;
  • uporządkowanie wiedzy o objawach i konsekwencjach e-uzależnień..